รายการคำถาม
รหัส
วันที่ - เวลา
หัวข้อคำถาม
ผู้ถาม
สถานะ
582
2023-01-10 15:38:36 ขอสอบถาม จบระดับ ปวส. สถาปัตยกรรม จะสามารถต่อสาขาอะไรได้บ้าง ?
นายเข็มชาติ พงษ์พาน
ตอบแล้ว
581
2023-01-07 17:20:57 กรุณาปรับปรุงแก้ไขเรื่องการจัดห้องสอบ
-
ตอบแล้ว
578
2022-09-19 14:34:23 สอบถามเรื่องเรียนของลูก
ผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
577
2022-09-10 15:56:51 อยากทราบรายละเอียดของการเข้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครับ
บรรณวัชร รัตนรักษ์
ตอบแล้ว
576
2022-08-03 18:19:15 ต้องการหลักฐานการศึกษา Transcrip ของนักศึกษาที่จบ วทอ. จบปีการศึกษา 2519
นาย วรพงษ์ ไชยยันบูรณ์
ตอบแล้ว
575
2022-07-08 23:24:48 ขอความกรุณาซ่อมพื้นอาคาร 36 ชั้น 8
-
ตอบแล้ว
544
2018-10-26 15:56:17 ขอข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสำรวจ ปัจจุบัน
อยากเรียนต่อ
ตอบแล้ว
542
2018-08-12 23:17:26 อัพเดทเวปไซต์สาขาวิชา
บุคคลภายนอก
ตอบแล้ว
541
2018-08-08 14:03:16 วิศวะใช้วุฒิ ปวท.ได้ไหมครับ
จิรวัฒน์
ตอบแล้ว
540
2018-08-07 08:19:00 อยากเรียนวิศวะกรรมไฟฟ้าภาคสมทบและเสาร์-อาทิตย์ครับ
จิรวัฒน์
ตอบแล้ว
539
2018-04-20 12:45:55 ต้องการศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อภิวัฒน์
ตอบแล้ว
538
2018-04-12 14:12:25 กว ไฟฟ้า-สือสาร
นักศึกษา
ตอบแล้ว
537
2018-04-06 14:33:28 อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
ผู้น้อย
ตอบแล้ว
536
2018-01-15 14:39:32 การลงเรียนรายวิชาเพิ่ม
นศ.Eng 60
ตอบแล้ว
534
2017-12-17 19:14:30 ข้อทราบข้อมูลการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
อุไรรัตนื ศิริโชติ
ตอบแล้ว
533
2017-11-19 11:14:46 จบ ปวช สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเรียนต่อ วิศวะ ได้ไหมค่ะ
ไพรินทร์
ตอบแล้ว
531
2017-11-01 17:57:57 การเทียบเรียนจาก มทร ขก ไปเรียน มทร โคราช
บุคคลทั่วไป
ตอบแล้ว
527
2017-09-23 06:15:23 วิศวกรรมสำรวจ
ผู้สนใจ
ตอบแล้ว
524
2017-08-07 23:42:02 ทำ project ล่วงหน้า
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ตอบแล้ว
523
2017-05-24 09:51:37 ค่าเทอมช่วง นศ. ฝึกงาน
ผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
521
2017-03-10 10:41:30 อยากเรียนไฟฟ้า4ปี แต่ทำไมไม่มีรับตรงแยกสาขา
ท๊อบ
ตอบแล้ว
520
2017-03-07 15:27:19 ประเมินอาจารย์
เด็ก59
ตอบแล้ว
510
2016-10-16 13:15:10 ประเพณีลอยประทง 59
นักศึกษาวิศกรรมศาสตร์
ตอบแล้ว
507
2016-09-29 11:14:27 Summer 59
นศ.ปี3 IE
ตอบแล้ว
506
2016-09-23 17:56:51 การโอนย้ายไป สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ตอบแล้ว
504
2016-09-23 11:49:32 ทุนคณะ
นศ
ตอบแล้ว
503
2016-09-20 08:56:34 ทุนคณะ
K
ตอบแล้ว
498
2016-08-02 14:46:42 กลุ่มเรียนรวม 58
นศ 58
ตอบแล้ว
497
2016-07-30 23:11:30 ผมเรียนจบ ปวส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อยากจะต่อสายวิศวะอุตสหกรรมสามารถเรียนต่อได้ครับ
นายดนุสรณ์ ด่อนหมากหยิบ
ตอบแล้ว
496
2016-06-10 08:08:00 web site คณะล่ม มา 2 วันแล้วเมื่อไหร่จะดำเนินการครับ
c
ตอบแล้ว
494
2016-06-09 22:37:31 ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษา
ตอบแล้ว
493
2016-06-03 13:15:22 เลือกสาขา
วิศวรวม 58
ตอบแล้ว
492
2016-05-29 23:52:53 การเลือกสาขา ของ นศ. 58
นศ 58
ตอบแล้ว
491
2016-05-26 16:21:20 หลักสูตร วศ.ม. โยธา
witthaya
ตอบแล้ว
490
2016-05-26 11:25:13 โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ดร.สฤษดิ? ติยะวงศ์สุวรรณ
ตอบแล้ว
489
2016-05-23 14:49:12 การโอนย้ายหลักสูตร
Sangwan Thongsuk
ตอบแล้ว
487
2016-04-21 16:04:16 การบริการ ตู้น้ำดื่ม
น.ศ EA รหัส 57
ตอบแล้ว
485
2016-03-26 17:53:59 วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นศ. IE
ตอบแล้ว
483
2015-12-14 14:47:54 ย้ายห้องเรียนจากภาคสมทบเป็นภาคปกติ
want know
ตอบแล้ว
480
2015-10-26 13:30:18 ต้องการนักศึกษาทำงาน Part time ค่ะ
หจก.วงษ์สินไทย
ตอบแล้ว
475
2015-09-28 22:15:20 เรียน
ภาณุภัฏ
ตอบแล้ว
474
2015-09-21 18:05:45 ลูกผมเก่งคอมพิวเตอร์มากเลย
สมเกียรติ
ตอบแล้ว
473
2015-09-19 16:01:52 กว.โยธา วศ.บ.สำรวจ
วศ.บ.สำรวจ
ตอบแล้ว
472
2015-09-14 21:54:57 การเรียนให้ประสบความสำเร็จ
ภาณุภัฏ
ตอบแล้ว
471
2015-09-13 16:26:02 สาขาวิศวกรรมโลจิสติก
ธนิสร
ตอบแล้ว
469
2015-09-07 22:02:16 วิชา ฟิสิกส์1
นาย ภาณุภัฏ
ตอบแล้ว
467
2015-08-24 11:32:26 เรื่องเข้าศึกษาต่อ
กาญจนาพร
ตอบแล้ว
466
2015-08-15 17:46:30 โอนย้ายผลการศึกษาจาก มทร.อีสาน มาเทียบโอนที่อื่น
PIKPIK
ตอบแล้ว
465
2015-08-04 16:46:18 ตามหาคณบดี
Cc
ตอบแล้ว
464
2015-07-29 23:16:04 มีการดำเนินการยังครับ....!!!
สมาคมต่อต้าน < ไอ้หมี >
ตอบแล้ว
462
2015-07-23 21:58:18 Store ช่างกล ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ควรพิจราณา...!!!!
ตัวแทนนักศึกษา IE-MC-TD-MT
ตอบแล้ว
459
2015-06-12 21:59:31 อยากเรียนวิศวะหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี
เต้าหู้
ตอบแล้ว
458
2015-05-22 00:09:59 สิ่งเก่าที่มีอยู่ในสถานศึกษา
ตะโกราย หรือ แคแสด
ตอบแล้ว
457
2015-05-06 22:32:56 การรับเพิ่มเติม
ความใฝ่ฝัน
ตอบแล้ว
456
2015-05-06 22:12:43 การย้ายสถานศึกษา
pichai
ตอบแล้ว
455
2015-04-10 13:51:10 การรับสมัครเข้าครั้งที่2
Sittichai
ตอบแล้ว
454
2015-03-29 11:13:31 อยากให้ทางคณะปรับปรุงเวปสาขาวิชาต่างๆในคณะ
นศ.
ตอบแล้ว
444
2015-02-22 23:18:43 หลักสูตรวิศวกรรมสำรวจ
ศิษย์เก่าสำรวจ
ตอบแล้ว
443
2015-02-07 16:10:51 กว.โยธา สาขาวิศวกรรมสำรวจ
ศิษย์เก่า วศบ.สำรวจ
ตอบแล้ว
442
2015-02-05 13:36:43 อยากเรียนต่อครับ
ประวิทย์
ตอบแล้ว
436
2014-06-17 19:11:48 เวลาเรียนภาคสมทบMEเทียบโอน
ผู้สนใจที่จะเรียน
ตอบแล้ว
435
2014-06-02 09:52:39 ซัมเมอร์รอบสอง
นักศึกษา
ตอบแล้ว
434
2014-05-27 15:31:09 เรียน 5 ปีจริงไหมคะ
lucky
ตอบแล้ว
433
2014-05-07 00:14:49 ร้องเรียน อ.ธงชัย
้เด็กเก่า IE
ตอบแล้ว
432
2014-05-07 00:10:53 รับอาจารย์ธงชัย ประจักษ์สูตรไม่ได้
เด็กเก่าIE
ตอบแล้ว
431
2014-04-09 11:26:25 เรียนสอบถามครับ
9 เมษายน 2557
ตอบแล้ว
428
2014-03-22 00:43:12 ไปดูงาน
เครื่องกล24
ตอบแล้ว
427
2014-03-20 10:03:26 นโยบายการเปิดเรียนวิชานอกแผนฯ ในภาคเรียนฤดูร้อน
Myone
ตอบแล้ว
423
2014-03-06 17:09:33 การขอ ออกสหกิจ
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ออกสหกิจ
ตอบแล้ว
422
2014-03-06 14:24:17 ทำเรื่องขอออกสหกิจ
นักศึกษา
ตอบแล้ว
420
2014-03-05 11:53:56 ปริณญานิพนธ์จบ
นักศักษา
ตอบแล้ว
418
2014-01-28 16:31:15 ย้ายสาขาปีการศึกษาหน้า
โยธาธิการ
ตอบแล้ว
410
2014-01-28 03:24:11 นายช่าง อยากเรียนต่ออีกคนครับ
site engineer
ตอบแล้ว
408
2014-01-22 13:00:33 รับนักศึกษาใหม่
ปล.เสือมึน
ตอบแล้ว
394
2013-11-18 22:26:43 จบการศึกษามาแล้วสามารถโอนหน่วยกิตที่เรียนไปสาขาที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่
ศิษย์เก่า
ตอบแล้ว
391
2013-11-10 16:51:31 นายช่าง อยากเรียนต่อครับ
tiklimited
ตอบแล้ว
390
2013-11-06 19:11:33 ทุนการศึกษา
น ศ
ตอบแล้ว
389
2013-11-02 16:12:01 ถูกสวมสิทธิ์
กฤษฎา เหนี่ยวบุบผา
ตอบแล้ว
388
2013-10-29 20:55:55 ใบ กว วศบ.สำรวจ
ศิษย์เก่า
ตอบแล้ว
387
2013-10-29 00:18:01 เรื่อง สหกิจ พร้อม ลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย
นักศึกษา ปี54 ทีกำลังจะสเร็จการศึกษา
ตอบแล้ว
386
2013-10-18 17:33:59 ผลการเรียนนมาตอนไหนครับ
บอส
ตอบแล้ว
385
2013-10-14 20:35:13 การสอบ
นักศึกษา ME.....
ตอบแล้ว
384
2013-10-12 16:05:44 โอนย้ายสาขา
สถาปนิกวิศวกร
ตอบแล้ว
383
2013-10-11 12:32:33 โอนย๊ายเรียนข้ามมหาลัยครับ!
การโอนย๊ายเรียนข้ามมหาลัยครับ!
ตอบแล้ว
382
2013-10-08 22:33:09 ขอสอบถาม คณบดีเรื่องรับปริญญาปี2555 ครับ
Mongkol pormjanthuek
ตอบแล้ว
380
2013-09-26 01:36:24 เรื่องวิชาพื้นฐานและวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า
นาย ธนาวุธ เครือสุคนธ์ วิศวกรรฒโทรคมนาคม 3/4
ตอบแล้ว
378
2013-09-09 15:00:26 เรียนจบปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วจะต่อวิศวะคอมได้ไหมครับ
ภูมินทร์ ศรีมหาพรหม
ตอบแล้ว
377
2013-08-22 15:21:03 อยากเรียนภาคสมทบ เสาร์ อาทิตย์
นายช่าง ซี5 เงินเดือนน้อยกว่า ลูกจ้างผู้ช่วยวิศวะ
ตอบแล้ว
376
2013-08-22 13:35:55 ต้องการจบ
นักศึกษา
ตอบแล้ว
375
2013-08-14 17:01:15 สอบถาม
อัตราจ้างตัวเล็กๆ
ตอบแล้ว
374
2013-08-08 16:12:35 ขอเรียนเชิญทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประกวดผลงาน'นวัตกรรม'ในรายการ True Innovasion Awards ปี2013
ณัฐพงศ์
ตอบแล้ว
373
2013-08-07 17:14:58 สอบถามการโอนหน่วยกิตมาเรียนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
NN CPE
ตอบแล้ว
372
2013-08-01 13:47:46 กวดขันการในการสอบ
วิศวะคนจน
ตอบแล้ว
371
2013-07-20 14:09:58 อายุ 45 ยังอยากจบปริญญาตรี
อชิฏการณ์
ตอบแล้ว
368
2013-07-08 19:27:37 ถ้าต้องการย้ายลูกมามาเรียนที่คณะสถาปัตย์จะทำอย่างไร
ผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
367
2013-07-02 15:31:37 ขอลงเพิ่มหน่วยกิต
นักศึกษาเครื่องกล ME 24 (สมทบ)
ตอบแล้ว
366
2013-06-30 16:11:00 เรื่อง ระบบส้วมตึก22
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม AT3/5
ตอบแล้ว
365
2013-06-29 22:45:07 สงสัยคุณสมบัติการสมัครเป็นอาจารย์
ผู้มีความประสงค์อยากขอโอกาส
ตอบแล้ว
364
2013-06-28 14:43:05 นักศึกษาเทคนิคระยอง
นักศึกษาเทคนิคระยอง
ตอบแล้ว
362
2013-06-24 00:26:31 ผมทำงานเป็นนายช่างโยธาถ้าจะเรียนวิศวโยธาสามารถเรียนได้ไหมครับขอคำแนะนำ
นายช่างไกลปืนเที่ยง
ตอบแล้ว
361
2013-06-19 18:37:10 สอบถามรายละเอียด....
นศ.ชส. วท.อุดรธานี
ตอบแล้ว
360
2013-06-14 16:04:32 ขอเพิ่มหน่วยกิต
นักศึกเครื่องกล ME 24(สมทบ).............
ตอบแล้ว
359
2013-06-14 14:57:17 มันเกินไปครับ
ปี4 ปวส.โยธา
ตอบแล้ว
358
2013-06-12 23:12:22 ย้ายกลุ่มเรียน
นักศึกษา
ตอบแล้ว
357
2013-05-31 18:44:57 สอบถามเรื่องออกสหกิจศึกษา
นักศึกษาตกค้าง 51
ตอบแล้ว
356
2013-05-30 00:56:57 วางแผนการเรียน
นักศึกษา
ตอบแล้ว
355
2013-05-29 13:29:54 ความจุถึง 4.5 GB ไม่อยากให้ Server มีวิธีแก้ครับ
ไพโรจน์ จันดา
ตอบแล้ว
354
2013-05-28 13:56:44 คำชื่นชม
องค์กรในสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ตอบแล้ว
353
2013-05-28 13:56:24 คำชื่นชม
องค์กรในสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ตอบแล้ว
352
2013-05-27 09:26:12 ค่ายคุณธรรม
สมทบ
ตอบแล้ว
351
2013-05-27 09:25:45 ค่ายคุณธรรม
สมทบ
ตอบแล้ว
350
2013-05-25 08:45:21 อยากให้เปลี่ยนคำนำหน้า ผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา เป็น รศ.ดร.
กิตติวุฒิ
ตอบแล้ว
349
2013-05-23 21:58:52 ถ้าเคยอยู่หอในแล้วต่อ ป ตรี จะไม่อยู่ แล้วทำไมต้องจ่ายเงินด้วยคับ
พ่อแม่คนลำบาก
ตอบแล้ว
349
2013-05-23 21:58:52 ถ้าเคยอยู่หอในแล้วต่อ ป ตรี จะไม่อยู่ แล้วทำไมต้องจ่ายเงินด้วยคับ
พ่อแม่คนลำบาก
ตอบแล้ว
349
2013-05-23 21:58:52 ถ้าเคยอยู่หอในแล้วต่อ ป ตรี จะไม่อยู่ แล้วทำไมต้องจ่ายเงินด้วยคับ
พ่อแม่คนลำบาก
ตอบแล้ว
348
2013-05-07 09:52:08 ลงทะเบียนเรียนระหว่างฝึกสหกิจ
วิศวะ
ตอบแล้ว
347
2013-05-03 01:54:42 หน้าที่ของงานบริการ
วิศวกรรมโยธา
ตอบแล้ว
346
2013-04-02 10:26:09 ค่ายคุณธรรมกับศาสนาอื่น
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ตอบแล้ว
345
2013-03-29 22:52:32 ค่ายคุณธรรม
เด็กใหม่วิวะ
ตอบแล้ว
344
2013-03-29 15:54:49 หลักสูตร ปวส จะแยกตัวออกจาก ระบบ ม.ใช่ไหม
เด็กช่าง
ตอบแล้ว
343
2013-03-28 23:11:51 ลงรายวิชาชีพบังคับ summer 2ตัวไม่ได้
วิศวกรรมเครื่องกล51
ตอบแล้ว
342
2013-03-23 21:18:51 ระบบ ลงทะเบียน เรียน ใน กลุ่ม วิชาชีพเลือก
นศ. วิศกรรมเครื่องกล
ตอบแล้ว
341
2013-03-21 15:37:14 ไม่แจ้งคะแนนสอบกลางภาค
นักศึกมีสิทธ์ที่จะทราบคะแนนสอบกลางภาคหรือไม่
ตอบแล้ว
340
2013-03-19 23:33:25 สงสัยผมจะได้ลาออกครับ
ถามงานทะเบียนครับเค้ารู้
ตอบแล้ว
338
2013-03-18 04:10:14 ย้ายมหาวิทยาลัย
สถาบก
ตอบแล้ว
336
2013-03-17 17:14:54 ประกาศผลสอบราชมงคลราชสีมาวันไหนครับ
จีรศักดิ์
ตอบแล้ว
335
2013-03-13 12:58:02 อยากทราบเรื่องรับปริญญาของ ภาคสมทบ รหัส 53 ครับ
Golf
ตอบแล้ว
334
2013-03-05 15:51:33 ไม่อยากให้ใช้ Toeic เป็นเกณฑ์ออกฝึกงาน
รัก
ตอบแล้ว
333
2013-02-28 11:38:32 ภาคสมทบ
boy
ตอบแล้ว
332
2013-02-28 10:42:04 ปริญญาโท เครื่องกล
นศ.วิศวกรรมเครื่องกล
ตอบแล้ว
331
2013-02-28 10:36:05 ภาคสมทบวิศวะโยธา
ชาย
ตอบแล้ว
330
2013-02-26 14:10:32 อยากให้ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ของคณะ
นายช่าง อปท.
ตอบแล้ว
329
2013-02-21 09:28:40 เว็ปสาขาวิชาต่างๆ
น.ศ.
ตอบแล้ว
326
2013-02-08 18:07:15 เข้าสู่ระบบ
ภูวฤทธิ์
ตอบแล้ว
325
2013-02-08 17:32:05 ร้องเรียนค่าตอบแทนงานวิจัย
ภูษิณศา
ตอบแล้ว
324
2013-02-08 17:27:11 ร้องเรียนค่าตอบแทนการทำงานวิจัย
ภูษิณศา ปิยรัตน์
ตอบแล้ว
323
2013-02-08 12:58:55 สอบถาม เรื่องอาจารย์ ครับ
นายธีระ วงค์ไชยชาญ
ตอบแล้ว
322
2013-02-06 18:58:36 วุฒิออกตอนไหนครับ
นายจิรายุส
ตอบแล้ว
321
2013-02-06 18:57:19 วุฒิออกวันไหนครับ
นายจิรายุส
ตอบแล้ว
320
2013-02-06 18:38:16 วุฒิออกตอนไหนครับ
จิรายุส
ตอบแล้ว
319
2013-02-05 14:33:31 ถ้าไม่มีคนดูแลตอบคำถาม ก็ปิดเว็ปไปซะเถอะครับ
ดร.จิระยุทร สืบสุข
ตอบแล้ว
318
2013-01-30 18:32:24 เปิดวิชาเรียนซัมเมอร์
นศ.ME
ตอบแล้ว
272
2012-02-13 00:11:39 อยากย้ายไปเรียนที่ศูนย์กลางครับ
นายภาคภูมิ
ตอบแล้ว
271
2012-02-09 09:00:15 ลงทะเบียนเรียน
Tukta
ตอบแล้ว
269
2012-02-07 20:17:45 ผู้ปกครองปวส4
ผู้ปกครองปวส4
ตอบแล้ว
261
2012-01-17 14:08:37 เป็นกำลังใจ
คงคา ดวงกระโทก
ตอบแล้ว
257
2012-01-16 22:44:34 รับไม่ได้
ผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
256
2012-01-16 22:42:50 การคิดหน่วยกิตวิชาเทียบโอน
นศ.เครื่องกลเทียบโอน
ตอบแล้ว
255
2012-01-16 22:39:39 โดน อีกเเล้วคับ ท่าน .................
ความจริง โยธา
ตอบแล้ว
254
2012-01-16 22:37:29 ระยะเวลาในการตรวจสอบและอนุมัติรูปเล่ม ปริญญานิพนธ์
By
ตอบแล้ว
252
2012-01-16 19:42:19 เป็นห่วงรุ่นน้อง
AME49
ตอบแล้ว
245
2011-12-18 00:57:54 สหกิจศึกษา
นักศึกษา ตาดำ
ตอบแล้ว
235
2011-11-18 23:28:14 เรียนท่านคณบดี ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับการ รีเกรดครับ
นักศึกษา
ตอบแล้ว
234
2011-11-16 19:57:17 อยากให้ท่านดูเอง
นศ.4ปี
ตอบแล้ว
224
2011-10-29 16:14:19 เรื่อง การตกหล่นของรายชื่อวิชาในการลงทะเบียนเรียนต่อภาคเรียนที่ 2 / 2554
เด็ก MT ปี2
ตอบแล้ว
223
2011-10-28 20:48:43 เห็นด้วยจัดงานรับใบประกาศระดับ ปวส
ปวส รหัส 53
ตอบแล้ว
222
2011-10-28 20:42:05 เห็นด้วยที่อยากให้จัดงานรับใบประกาศของปวส
ปวสรหัส 54
ตอบแล้ว
220
2011-10-22 00:17:42 วิศวกรรมาโยธา สมทบ 2
พนักงานรัฐบาล
ตอบแล้ว
219
2011-10-19 10:19:48 ผมมีเรื่องให้ผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา (เว็ปไซต์ของสาขาควรอัพโหลด)
ต้นครับ
ตอบแล้ว
217
2011-10-18 07:03:34 ปัญหาเรื้อรัง ที่ยังรอการแก้ไข
นักศึกษาสาขาฯ ของบัณฑิตปริญญาเอก
ตอบแล้ว
216
2011-10-14 12:35:59 อยากมีความทรงจำดีๆ
นศ.ปวส
ตอบแล้ว
215
2011-10-13 10:03:39 โครงการช่วยเหลือผู้ประสพภัย
คนไทยมีน้ำใจ
ตอบแล้ว
214
2011-10-09 13:06:22 การพัฒนาแผนก
ช่างยนต์ ตะโกราย
ตอบแล้ว
213
2011-10-08 20:33:41 การออกไปแนะแนวตามสถาบันต่างๆ
แนะแนวเรียนต่อ
ตอบแล้ว
212
2011-10-08 02:17:42 ไม่เคยได้ไปดูงานนอกสถานที่
น้อยใจ
ตอบแล้ว
211
2011-10-07 21:07:49 ขอความเห็นใจด้วยครับ
เด็กวิศวะ
ตอบแล้ว
210
2011-10-04 23:03:49 จัดค่ายe-camp นอกสถานที่
jj
ตอบแล้ว
209
2011-10-04 22:28:16 การโอนหน่วยกิตข้ามมหาวิทยาลัย
ธิพ
ตอบแล้ว
207
2011-10-03 14:18:27 อยากเห็นความสามัคคีในคณะ
อยากเห็นความสามัคคีในคณะ
ตอบแล้ว
206
2011-10-02 14:02:58 เรื่องกิจกรรมนักศึกษาของคณะ
เย้ยยุทธจักร
ตอบแล้ว
205
2011-10-01 22:07:58 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ของ สทศ. ไหมครับ
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ร้อยเอ็ด
ตอบแล้ว
204
2011-09-30 17:02:25 วิธีใช้งานโปรแกรมไฟไนเอลิเมนต์
นศ วิศวะ
ตอบแล้ว
203
2011-09-28 22:09:18 เรื่องตารางสอบ
เด็กน้อยตาดำๆ
ตอบแล้ว
200
2011-09-28 18:35:00 จัดตารางสอบไม่เหมาะสม
ช.ย. 53
ตอบแล้ว
193
2011-09-24 18:34:56 เรื่องรับน้องนอกสถานที่
Nattapong.ro
ตอบแล้ว
192
2011-09-23 22:43:02 ขอความเป็นธรรม
อัดอั้นตันใจ
ตอบแล้ว
188
2011-09-23 21:24:33 เรื่องรับน้องนอกสถานที่
ผู้หวังดี
ตอบแล้ว
186
2011-09-22 01:00:37 ขอเป็นกำลังใจให้แด่ท่านคณบดี
นักศึกษานิรนาม
ตอบแล้ว
185
2011-09-21 22:51:47 พวกผม ผิด อะไรทำไหมถึงต้อง ยุบ กส. ของผม
ศิษย์เก่า ก่อสร้าง
ตอบแล้ว
184
2011-09-21 21:34:47 ขอความเห็นใจ
MILE COMBAT
ตอบแล้ว
182
2011-09-19 19:25:11 ทำไม.......... ชอบว่าพวกผม
531751201....5-0
ตอบแล้ว
180
2011-09-19 17:22:28 หอใน
นักศึกษา
ตอบแล้ว
179
2011-09-16 22:27:13 การประเมิณผู้สอนออนไลน์
telecommunication
ตอบแล้ว
178
2011-09-16 13:37:38 แย่แล้ว
ผู้อดทน
ตอบแล้ว
177
2011-09-15 18:13:10 ...
กส.45052041
ตอบแล้ว
176
2011-09-15 13:42:17 อยากทราบรายละะเอียด
40051064
ตอบแล้ว
175
2011-09-15 11:24:07 ความไม่ยุติธรรมในการเรียนการสอน
Democracy
ตอบแล้ว
174
2011-09-14 01:23:50 ตอบด้วย
กส โดนทำร้าย
ตอบแล้ว
173
2011-09-10 13:50:29 การรับนักศึกษาไฟฟ้า ป.ว.ส. และป.ตรี ต่อเนื่องครับ
ปล.....มึน
ตอบแล้ว
171
2011-09-09 19:07:25 รับน้องโยธา
ผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
170
2011-09-09 09:57:16 งานจัดซื้อสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
no name
ตอบแล้ว
169
2011-09-08 03:22:54 นายช่างบ้านนอก
เพรชอำนวย ประธาน
ตอบแล้ว
168
2011-09-07 14:28:16 ปัญหารายวิชาที่สอนไม่ตรงตามจุดประสงค์
จาก ตัวแทนนักศึกษา ame3/3
ตอบแล้ว
166
2011-09-03 21:34:33 ดีใจ
ไกล์โยธา
ตอบแล้ว
164
2011-09-02 21:49:46 หน้าเวบ AME
ศิษย์เก่า AME
ตอบแล้ว
162
2011-08-31 20:41:02 สวัสดีครับท่านคณบดี (เรื่องการรับ นศ.ปี55)
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ร้อยเอ็ด
ตอบแล้ว
161
2011-08-30 18:30:40 สถานีวิทยุกระจายเสียง FM
วศบ อิเล็กและโทระ
ตอบแล้ว
160
2011-08-29 23:49:31 เรื่องเสื้อช๊อปครับ
เด็กวิศวกรรมศาสตร์
ตอบแล้ว
159
2011-08-29 14:49:07 ถึงกระทู้ .........จบ ame แล้วครับ แต่อยากเรียน me ป.ตรี ต่อ ....
ศิษย์เก่า AME ต่อเนื่อง
ตอบแล้ว
155
2011-08-24 13:02:24 แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องรับน้อง ของ ปวส
ศิษย์เก่าที่รักสถาบัน
ตอบแล้ว
154
2011-08-19 13:13:58 ถึงท่าน คณบดี
ศิษย์เก่าตะโกราบ
ตอบแล้ว
152
2011-08-19 12:32:32 อยากทราบขอมูล
บุเรงนอง รุ่น25
ตอบแล้ว
148
2011-08-11 15:27:05 การรับน้องโหด
ผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
147
2011-08-11 02:00:28 หอพัก
Samart
ตอบแล้ว
146
2011-08-09 14:50:45 เรื่องใบรับรองจากสภา
8725
ตอบแล้ว
144
2011-08-05 22:31:22 กระทู้โยธา
โยธารุ่น 39
ตอบแล้ว
143
2011-07-31 13:10:32 เกิดการสับสนอย่างมาก
นักศึกษา (ปวส)
ตอบแล้ว
142
2011-07-29 19:14:35 โต๊ะเรียนขาดแคลนคับ
ME..
ตอบแล้ว
141
2011-07-24 10:59:03 ขอบคุณครับ
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ตอบแล้ว
140
2011-07-21 22:23:08 รับน้องใหม่ โหดๆๆๆๆๆ สุดๆๆๆ
ผู้หวังดีและเป็นห่วงชื่อเสียงมหาวิทยาลัยฯ
ตอบแล้ว
139
2011-07-21 10:51:14 แก้ข่าว
พี่น้องโยธาตะโกรายสามมัคคี
ตอบแล้ว
138
2011-07-21 08:01:09 สอบถามการสมัครพนักงาน
บุคคลภายนอก
ตอบแล้ว
137
2011-07-20 11:06:02 เป็นรุ่นน้อง หรือ เป็นทาส
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ตอบแล้ว
136
2011-07-20 10:51:44 น้องใหม่ "ปวส.ช่างยนต์"
ผู้ปกครองนักศึกษา ปวส.ช่างยนต์ ปี 1 ณ 20 กค. 2554
ตอบแล้ว
135
2011-07-19 12:58:04 การใช้เครื่งจักร
เด็กน้อย
ตอบแล้ว
134
2011-07-18 18:29:43 ปัญหาเยอะ
น้องใหม่ร้ายบริสุทธ์
ตอบแล้ว
133
2011-07-18 17:55:19 เก้าอี้นั่งเรียน
ME4/4
ตอบแล้ว
131
2011-07-11 21:53:18 เรียนท่านคณะบดี เรื่องสื่อการเรียนการสอน
นักศึกษาและผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
130
2011-07-07 11:40:35 เลื่อนรับปริญญา
นักศึกษา50
ตอบแล้ว
129
2011-07-06 14:12:05 ขอบคุณสำหรับสิ่งที่ทำให้
AME4
ตอบแล้ว
128
2011-07-05 20:59:28 ไม่สบายใจในการยืมอุปกรณ์ต่างสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
ตอบแล้ว
127
2011-06-30 21:51:05 ขอชี้แจง เรื่องเป็นลูกผู้ชายหรือป่าว
รุ่นพี่โยธา
ตอบแล้ว
126
2011-06-29 08:05:29 อยากทราบอายุการใช้งานของสาย waterjet
a
ตอบแล้ว
125
2011-06-24 15:35:58 เป็นลูกผู้ชายหรือป่าว
เด็กการเงิน
ตอบแล้ว
124
2011-06-23 23:43:17 ห้องสมุด
นักศึกษาภาคสมทบ
ตอบแล้ว
123
2011-06-23 22:39:31 นํ้าดื่มที่โรงยิมไม่มีกิน
ME
ตอบแล้ว
122
2011-06-23 15:29:13 สถานที่และกำหนดการในการรับปริญญาปีการศึกษา 2553
ปิยะชัย เลิศจันทึก
ตอบแล้ว
121
2011-06-22 01:15:17 การรับน้องไฟฟ้า
ศรัณยู นันท์ธนะวานิช ฟก.311365
ตอบแล้ว
120
2011-06-21 23:18:06 เรื่องการรับน้องไฟฟ้า
ผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
119
2011-06-21 20:55:26 เรียกลูกไปรับน้องตอนกลางคืน
ผู้ปกครองทีเคยมีลูกไม่ดีมาก่อน
ตอบแล้ว
118
2011-06-20 15:29:48 ปัญหานักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน
สุวีระ ทรงเมตตา ผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
117
2011-06-20 15:10:40 ด่วนมาก
นักศึกษา สมชาย รักเรียน
ตอบแล้ว
116
2011-06-18 22:13:35 จบ ame
rmutsb 75 rmuti 6
ตอบแล้ว
115
2011-06-17 22:36:19 ซ้อมเชียร์
นศ.ปีหนึ่งโยธา
ตอบแล้ว
114
2011-06-17 14:26:55 ห้องสมุด
นักศึกษา
ตอบแล้ว
113
2011-06-16 23:16:42 คิดถึงอาจารย์ค่ะ
ลูกสาวME
ตอบแล้ว
111
2011-06-15 18:46:43 ซ้อมเชียร์
นศ.ปีหนึ่งCT
ตอบแล้ว
110
2011-06-14 22:04:02 การรับน้อง
ผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
107
2011-06-10 11:02:40 ย้าย จากสมทบ ไปเรียนปกติ ได้ไหมครับ
นาโน รหัส 54
ตอบแล้ว
106
2011-06-07 15:06:59 อยากถามคำถามเดียวกับ พี่ศิษย์เก่า ame ครับ
จบ ame เหมือนกัน
ตอบแล้ว
105
2011-06-06 19:44:03 เรียนท่านอธิการ เรื่องการรับน้อง
ผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
104
2011-06-05 18:56:50 จบ ame แล้วครับ แต่อยากเรียน me ป.ตรี ต่อ
ศิษย์เก่า ame ต่อเนื่อง
ตอบแล้ว
102
2011-05-31 19:50:27 เกรดแคลออกดูที่ไหนครับ
จักรชัย
ตอบแล้ว
101
2011-05-31 14:39:02 เมื่อไรเกรดภาคซัมเมอร์จะออกครับ
นักศึกษาปี 51
ตอบแล้ว
100
2011-05-29 18:12:18 แสดงความคิดเห็น
mme2
ตอบแล้ว
99
2011-05-28 19:28:11 กราบเรียนท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ืnoppol
ตอบแล้ว
97
2011-05-28 14:18:39 เรื่องการสร้างสัมพันธ์น้องพี่
ผู้ปกครอง
ตอบแล้ว
96
2011-05-25 09:46:47 สหกิจศึกษา
เด็กไปสหกิจ
ตอบแล้ว
95
2011-05-19 14:32:37 ผมไม่เห็นด้วยกับนักศึกษาปี4
นักศึกษารุ่น 4
ตอบแล้ว
94
2011-05-14 13:54:43 การรับน้อง
ผ้ปกครอง
ตอบแล้ว
92
2011-05-10 10:03:49 เรียนท่านคณบดี
อ.วิลาวัลย์ บุญศรี
ตอบแล้ว
91
2011-05-06 20:59:01 รับน้องวิศวมีนอกสถานที่ด้วยหรือ
รุ้ง
ตอบแล้ว
89
2011-04-26 11:19:09 จบระดับ ปวส. สถาปัตยกรรมและต้องการเข้าศึกษาต่อ
ศุภฤกษ์
ตอบแล้ว
88
2011-04-10 11:10:37 ต้องการบุคคลากร เข้าร่วงาน
Tanapa
ตอบแล้ว
85
2011-04-08 18:44:08 เรียนท่านคณบดี
นักศึกษาปี 4
ตอบแล้ว
83
2011-04-01 08:28:26 สอบไม่ติด
ศิกษ์เก่า
ตอบแล้ว
82
2011-04-01 08:24:49 ถ้าสอบไม่ติดจะมีเปิดรอบสองหรือป่าวคับ
นศ
ตอบแล้ว
81
2011-03-29 01:41:29 การผลิตยานยนต์
ame2/3 (2)
ตอบแล้ว
80
2011-03-25 10:53:07 เรื่องตึกสาขาสำรวจ
บุคคลทั่วไป
ตอบแล้ว
79
2011-03-25 02:26:26 โอนหน่วยกิต เข้าศึกษา
นศ
ตอบแล้ว
77
2011-03-25 02:19:22 โอนหน่วยกิต เข้าศึกษา
ปิยะ
ตอบแล้ว
76
2011-03-24 17:29:45 การอัพวิชาเรียนลงระบบESS
นักศึกษา
ตอบแล้ว
75
2011-03-21 14:13:30 เว็ปภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นักเรียน ม.6
ตอบแล้ว
74
2011-03-20 23:43:28 วิธีไฟไนเอลิเมนต์
ame2/3
ตอบแล้ว
73
2011-03-20 19:50:10 เรื่องการรับรองหลักสูตรของสภาวิศกร
นายสุขสำราญ ศรีเพ็ญ
ตอบแล้ว
72
2011-03-18 17:18:16 ลงทะเบียนเรียน
นักศึกษา
ตอบแล้ว
71
2011-03-18 17:03:28 การเปิดรายวิชา
นักศึกษา
ตอบแล้ว
69
2011-03-09 20:55:17 เรื่องเทียบโอน
นักศึกษาต่อเนื่อง
ตอบแล้ว
65
2011-03-07 18:45:18 ผมถูกทหารแต่ยังเรียนไม่ผ่านวิชาแคลฯ
เด็กช่างยนต์51
ตอบแล้ว
64
2011-03-06 01:11:45 สหกิจศึกษา
นศ.สมทบ
ตอบแล้ว
62
2011-03-03 22:39:32 เรียนปวส3ปี
นักศึกษา
ตอบแล้ว
60
2011-01-25 11:19:00 สอนสมทบ
อุตสาหการ
ตอบแล้ว
58
2011-01-19 14:49:12 สำนักงานหอพักมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน
เด็กหอพักใน มทร.อีสานทั้งหมด
ตอบแล้ว
57
2011-01-07 12:47:20 การสอบใบ กว.
.เครื่องกล 17
ตอบแล้ว
56
2010-12-28 09:38:06 สอบถามเรื่องการเปิดสอบเจ้าหน้าที่
คนภายนอก
ตอบแล้ว
55
2010-12-22 08:59:23 นักศกษาไม่ได้ออกไปดูงานเลย
นักศึกษา
ตอบแล้ว
54
2010-12-12 17:36:38 สี เสื้อ
ช่าง ความเป็น จริง
ตอบแล้ว
53
2010-12-12 17:26:09 รู้ ว่าทำเพื่อ ใคร รู้ว่าทำ เเล้ว จะดีกับ ทุกคน
สังคม ของเด็ก ช่าง เเต่ไม่มี เสื้อ สี ปล.ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ที่ำเพราะเชื่อว่า
ตอบแล้ว
50
2010-12-10 13:52:26 ถามเรื่อง กว. ครับ
ศิษย์เก่า มทร.
ตอบแล้ว
49
2010-11-19 19:15:07 Water Jet Cutting
deco IE
ตอบแล้ว
39
2010-09-23 00:23:49 ผมเรียนจบ ปวส.ไฟฟ้า ตั้งแต่ปี 2550 ขณะนี้ผมอยากจะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ทราบว่าทาง มทร.อีสาน จะเปิดรับสมัครเมื่อไรครับ
เจนวิทย์
ตอบแล้ว
38
2010-09-16 14:44:52 เด็ก ME มาอ่านหนังสือ ที่ห้องสืบค้นแล้วน่ะครับ
ME 3/4
ตอบแล้ว
37
2010-09-09 20:49:17 นร.ที่สนใจศึกษาต่อ
sudarat
ตอบแล้ว
35
2010-09-07 02:14:24 เป็นกำลังใจให้อาจารย์ พิพัฒน์
ME 16
ตอบแล้ว
33
2010-08-30 20:15:34 การหลุดพ้นจากการเป็นนิสิต
บุคคลทั่วไป
ตอบแล้ว
31
2010-08-24 15:15:16 ผู้อยากเรียน
ช่างเมืองลิง
ตอบแล้ว
30
2010-08-10 12:01:07 จะประกาศรับสมัครหลักสูตรเทียบโอนเมื่อไหร่?? ?
นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ
ตอบแล้ว
29
2010-08-02 21:20:17 กรุณาช่วยเปล่งเสียงด้วยครับ
อยากเห็นผู้บริหารตัวจริง มทร.อีสาน
ตอบแล้ว
28
2010-07-23 23:14:55 แวะมาสวัสดีอาจารย์น่ะครับ
กลิ่นโคลนสาบควาย ME
ตอบแล้ว
26
2010-07-09 21:48:17 จบ ปวส.มา ต้องการศึกษาต่อ
นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ
ตอบแล้ว
23
2010-07-07 12:57:35 การศึกษาต่อ
pailin*
ตอบแล้ว
22
2010-07-04 07:58:14 การรับน้องใหม่ สาขา ช่างยนต์ ปวส.
ผู้ปกครองเด็กใหม่
ตอบแล้ว
21
2010-07-01 15:52:29 การบรรจุเป็นพนักงาน
ช่างเทคนิค
ตอบแล้ว
20
2010-06-29 00:21:15 ทำไมติด I ซ้อนกันสองเทอมไม่ได้
เด็ก IE
ตอบแล้ว
19
2010-06-23 10:35:57 เรื่องการรับปริญญาคับ
ศิษย์เก่า
ตอบแล้ว
18
2010-06-14 17:53:05 การรับน้อง
นักศึกษาไหม่ สาขา โปรแกรมวิชาช่าง.......
ตอบแล้ว
17
2010-06-13 10:26:31 ต้องผ่านเกณฑ์ c หรือไม่ครับ
นักศึกษาปี 5 ภาคสมทบ
ตอบแล้ว
14
2010-06-09 20:57:26 สอบถามเรื่องรลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนดค่ะ (ขอความกรุณาตอบด้วยนะคะ)
นักศึกษาอิเล็ทรอนิกส์ปี4
ตอบแล้ว
13
2010-06-04 14:47:10 ขอคำชี้แจงจากท่านคณบีโดยตรง
นักศึกษาผู้ตั้งใจจริง
ตอบแล้ว
12
2010-06-01 14:57:10 เรียนปรึกษา แนวทางการช่วยเหลือ
พนักงานราชการ วข.สุรินทร์
ตอบแล้ว
11
2010-05-31 08:24:06 อยากสอบถอม
นศ ปี 53
ตอบแล้ว
10
2010-05-31 08:07:43 ใบ กว.
นศ.วศ
ตอบแล้ว
9
2010-05-27 22:26:19 ถามคับ
นักศึกษาใหม่
ตอบแล้ว
7
2010-05-24 17:32:47 ติว วิชา link
นักศึกษา
ตอบแล้ว
6
2010-05-23 18:42:17 ช่วยประสานงานให้ด้วยครับเกี่ยวกับทางหอพักนักศึกษา
นักศึกษาวิศวะ
ตอบแล้ว
5
2010-05-20 09:30:09 สอบถามเรื่องการเปิดสอบเจ้าหน้าที่ในคณะค่ะ
บุคคลภายนอก
ตอบแล้ว
         

ตั้งคำถาม

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Address

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 3100,3106-7 / 044-233073
โทรสาร 044-233074, 044-271314 
Power by @ IT-EA (3191)

Connect with us